Rezerwaty i parki narodowe – Historia Ochrony Przyrody

Idea, aby chronić przyrodę nie jest nowością w Europie. W Wielkiej Brytanii już od XI wieku zaczęto obejmować ochroną tereny szczególnie
ważne ze względu na tamtejszą roślinność, zwierzynę oraz tereny łowieckie (New Forest w Hampshire).

Rozwój działalności przeciwdziałającej degradacji środowiska nastąpił na przełomie XIX i XX wieku.
W Anglii już w roku 1895 National Trust, czyli Narodowy Fundusz na rzecz Renowacji Zabytków, zaczął przejmować ziemie pod kątem rezerwatów przyrody.

Pierwsze parki narodowe powstały w Europie w 1909 roku na terenach Szwecji, a dokładniej na jej północnych terenach.
Do roku 1930 na terenach całej Europy istniało już ponad 20 parków narodowych(21), o łącznej powierzchni ponad 5 tysięcy kilometrów (5762).
Jak w dobrym kierunku poszły sprawy związane z ochroną środowiska pokazał rok 1997, kiedy to doliczono się ponad 2500 miejsc będących pod
ochroną o łącznej powierzchni przekraczającej milion kilometrów!

Do tych danych nie wliczono terenów byłego Związku Radzieckiego, gdzie w tym czasie było około 600 obszarów podlegających ochronie.
W większości parki narodowe i rezerwaty przyrody podlegały ochronie tylko częściowej, a jedynie niewielki odsetek objęty był ochroną całkowitą.
Aż do 223 miejsc wzrosła Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego w Europie. Aby znaleźć się na takiej liście miejsce
musi mieć szczególne znaczenie kulturalne i przyrodnicze. Uwzględnienie takich miejsc w tym rankingu ma zmobilizować poszczególne państwa
do objęcia ich specjalną ochroną, zapewniając jednocześnie otrzymanie międzynarodowych dotacji.

W Europie, zważając na jej długą historię
kulturową, wiele pozycji na tej liście zajmują miejsca stworzone przez człowieka, jak np.: Stonehenge, Akropol czy Meteora,
tzw. klasztory zawieszone w niebie w Grecji.
Ale na liście znajduje się również wiele miejsc stworzonych przez naturę, przykładem mogą być: Grobla Olbrzymów w Irlandii Północnej czy
wyspy St. Kilda w Szkocji.

Jest i polski akcent na tej liście, mianowicie Białowieski Park Narodowy, na którego terenie znajdują się fragmenty pierwotnego lasu mieszanego,
który jak wiadomo porastał sporą część Europy.

 

Grobla Olbrzymów w Irlandii Północnej zbudowana jest ze specyficznie uformowanych bloków bazaltu.

 

 

 

 

New Forest w Hampshire jest obszarem jako pierwszym objętym ochroną, już w XI wieku. Dzięki temu zachowały się różne gatunki drzew, takie jak np: Buki.

www.sophiebutik.pl

Lena

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj dalej x